Zending

Op deze pagina leest u hoe wij als gemeente een zendingsgemeente willen zijn. Helaas hebben we op dit moment geen zendingswerkers die door ons uitgezonden zijn. Toch willen we niet stil zitten en biddend en financieel zending blijven steunen.

Via deze pagina geven we u de gelegenheid om u te verdiepen in zending en hopen we dat we op uw verbondenheid kunnen rekenen: door zending en zendelingen op te dragen in uw gebeden en te ondersteunen (financieel of praktisch). Dit alles zodat zij ongestoord het werk kunnen blijven doen.

Als zendingscommissie willen we graag samen met de gemeente zending een warm hart toedragen.

Financiële ondersteuning

Zendingswerkers moeten voor een groot deel rondkomen van giften die bijeengebracht worden door hun vriendenkring.

Hoe worden de giften uit de zendingskas verdeeld?
Ieder zendingswerker wordt jaarlijks gevraagd op te geven hoeveel geld binnen is gekomen via de vriendenkring, alsmede hoeveel er nodig is voor levensonderhoud enz. Aan de hand van deze gegevens verdeelt de zendingscommissie het binnengekomen geld vanuit de zendingskas zo eerlijk mogelijk.

Als gemeente hebben we de verantwoording onze zendingswerkers te bemoedigen en te ondersteunen, zowel door middel van gebed als financieel.

Wat kunt u doen?

  • Zelf hiervoor bij uw bank een machtiging afgeven of eenmalig een extra bijdrage storten.
  • Een extra bijdrage in één van de zendingsbusjes bij de uitgang van de kerk doen.

Mogen we als zendingscommissie op u rekenen? Onze zendingswerkers hebben het nodig.

Het bankrekeningnummer is NL09 RABO 0154 0756 63 t.n.v. VEG Nunspeet Zending. Wanneer u een gift overmaakt, dan is deze enkel aftrekbaar van de belasting wanneer u het ANBI-nummer in de omschrijving vermeld. Wilt u een algemene gift doen, dan is dit niet noodzakelijk. Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Evelien Huisman (lienenmart@gmail.com).

Contactgegevens zendingscommissie:

Anja Mapengueanja.afrika@gmail.com
Evelien Huismanlienenmart@gmail.com

Onze zendelingen

Op dit moment hebben we geen mensen die uitgezonden zijn vanuit onze gemeente. Wel zijn er veel mooie projecten waar we graag ons steentje aan bijdragen.

Heb jij een persoonlijke roeping (ervaren) om dienstbaar te zijn bij de verspreiding van het Evangelie dan zouden we het fijn vinden om samen met jou het proces in te gaan en te kijken of je uitgezonden kunt worden door ons als gemeente. We verwachten daarbij wel dat je deel bent van onze gemeente en in samenwerking met een zendende organisatie uitgezonden wilt worden.

Wanneer een zendingswerker geaccepteerd is zal de VEG deze laten delen in de financiële ondersteuning die vanuit de gemeente beschikbaar is.

Graag horen we ook van kortverbanders of aspirant-zendingswerkers zodat we ook biddend en eventueel financieel kunnen bijdragen.