Over ons

De Vrije Evangelische Gemeente (VEG) Nunspeet is in 2006 ontstaan als wijkgemeente van de VEG Elburg. Eind 2009 kreeg de wijkgemeente de beschikking over een eigen kerkgebouw, “De DorpsHerberg”.  Per januari 2010 kwam er een eigen wijkkerkenraad en groeide het aantal eigen activiteiten en leden. Langzamerhand zijn we naar zelfstandigheid toegegroeid.

Per 1 september 2018 zijn we een zelfstandige gemeente geworden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de gemeente Gert van den Berg (secretaris@vegnunspeet.nl).

Diensten
Iedere zondagmorgen wordt om 9:45 een kerkdienst gehouden. De diensten duren ruim een uur en worden gehouden in de ‘DorpsHerberg’. Een half uur voor aanvang van elke dienst kun je binnenlopen.

In deze diensten:

  • willen we God en elkaar ontmoeten
  • staat het Woord van God centraal en luisteren we naar een preek
  • zingen en musiceren we om God te prijzen
  • danken en bidden we voor elkaar en de maatschappij

We maken gebruik van beamers dus je hoeft geen liedbundel mee te nemen. De meeste mensen nemen wel een eigen Bijbel mee. In de diensten wordt één collecte gehouden; deze heeft een diaconale bestemming.

De diensten zijn een mooie gelegenheid om kennis te maken met VEG Nunspeet. Je bent van harte welkom in ‘een huis voor ieder hart’.

Hoeveel mensen komen er op zondag naar VEG Nunspeet?
Op zondag houden wij in Nunspeet één kerkdienst die om 9:45 begint. De diensten worden door zo’n 150 à 200 mensen bezocht.

Welke mensen komen er in VEG Nunspeet?
In de VEG Nunspeet komen zowel jongeren als ouderen. De bezoekers komen niet alleen uit Nunspeet, maar uit de hele regio. De achtergrond van de bezoekers is verschillend. De VEG Nunspeet is ontstaan als wijkgemeente van de VEG Elburg. De VEG Elburg is ontstaan uit de VEG Oldebroek. Een deel van de bezoekers heeft dus al een Vrije Evangelische achtergrond. Maar ook mensen uit andere protestantse kerken en mensen zonder kerkelijke achtergrond bezoeken onze diensten.

Wat is er te doen voor jongeren in VEG Nunspeet?
Voor de jongsten t/m 3 jaar is er oppas tijdens de ochtenddiensten en voor de (schoolgaande) kinderen van groep 1 tot en met groep 7 is er kindernevendienst. Eén zondag in de maand blijven de oudere kinderen in de dienst.
Voor de tieners is er een tienergroep. Dit is 1 keer in de maand op vrijdag bij één van de leiding thuis. Je bent van harte welkom!
Onze doelstelling van het jeugdwerk is om kinderen, tieners, jongelui en jong volwassenen de blijde boodschap van het Evangelie voor te leven en hen te begeleiden, te helpen, hen te onderwijzen uit het Woord van God, totdat zij volwassen zijn geworden en zelfstandig tot een vrijwillig besluit kunnen komen om al dan niet Jezus te volgen.

Bidstond
Er is wekelijks een bidstond op de maandagavond in de DorpsHerberg van 19:00 – 19:45.

Waar kan ik VEG Nunspeet vinden?
DorpsHerberg
Dr. Schutlaan 2
8071 AS Nunspeet